image
חזק ונתחזק תשפ"ב- למידה מרחוק
image
על התכנית

לימוד וסיום חמשת החומשים הינו יסוד חשוב בבניין הזהות היהודית-ערכית של ילדינו. פרויקט 'חזק ונתחזק'  של מורי וילדי החמ"ד נועד לסייע למורות/ים בכיתות ב-ו לעמוד ביעד זה תוך העצמה של חווית הלימוד ובציון הסיום באופן חווייתי וייחודי.

כל כיתה שתירשם לפרויקט 'חזק ונתחזק' תקבל ערכה ייחודית שתלווה את 'המסע לסיום החומשים' מתחילתו ועד סופו. 

ובנוסף תזכה בהזדמנות להיכנס להגרלה הגדולה!פתיחת כיתה משלך
על מנת לאפשר למידה סדורה ככל שניתן באפשרותך לפתוח כיתה משלך 
בה תוכל לשייך את השיעורים שנעדכן באתר לכיתה המקוונת שתיפתח 
ולעקוב אחרי משימות של התלמידים.
כאן תמצאו סרטון הדרכה המסביר כיצד לפתוח כיתה.
 
סרטוני הדרכה להקמת כיתה וירטואלית
צפייה בשיעורי אתר חזק ונתחזק ללא פתיחת כיתה  דרך הקישורים הבאים:
כותבי ומעבירי היחידות הם מדריכי תנך בחמ"ד ביסודי 
הרב יהודה טרופר; הרב עקיבא גולן;הרב עמירם אלבה ;הרב ישראל יוקל ; הגב' נעמה טורם ;
אביבה אריאל; הרב יזהר פינטוס ;הרב ישעיה סלנט;  הרב יאיר ליברמן; הרב יאיר ליבני; הרב עידן טחן

 יצירת קשר


 
התכנית מטעם מפמ"ר תנ"ך, מיועדת לכיתות היסודי (ב-ו), ובהתאמה לתכנית הלימודים. 
image